:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

คำขวัญตำบลวังแก้ว

 

 

วิสัยทัศน์ ( Vision) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว