:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
หมู่ที่ 2 ถนน ลป-น้ำตกวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  52140
__________________________________
วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08:30-16:30 น.
โทรศัพท์ : 054-010609
โทรสาร (แฟกซ์) : 054-010609
อีเมล์ : admin@wangkaew.go.th
เว็บไซต์ : www.wangkaew.go.th
 Faceboook :https://www.facebook.com/abt.wangkaew/

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น