:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับตามร่าง พรบ.ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. ....

28 มิ.ย. 2567

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_335_17_32_878261.pdf


แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว