:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง เรื่อง แจ้งให้เกษตรกรนำชี้แปลงที่ดินในการปฏิบัติงานสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network

28 มิ.ย. 2567

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_333_11_31_985902.pdf


แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว