:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: การรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562

21 มิ.ย. 2567

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_332_56_36_998209.pdf


แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว