:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: ดำเนินการดับไฟกองซังข้าวโพดในพื้นที่บ้านห้วยป้าย ม.6

18 ก.พ. 2567

รายละเอียด:

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 อบต.วังแก้ว ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินการดับไฟกองซังข้าวโพดในพื้นที่บ้านห้วยป้าย ม.6 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณทีมงานท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ปภ.อ.วังเหนือ ทต.บ้านใหม่ และอบต.ทุ่งฮั้ว ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว