:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

23 เม.ย. 2567

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 อบต.วังแก้ว จัดกิจกรรม "หนูน้อยมุ่งสู่ฝัน
แห่งความสำเร็จ" เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายพนม เจนจัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร

รูปภาพ/ไฟล์เอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว