:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

19 มี.ค. 2567

รายละเอียด:

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ได้จัดกิจกรรม “การบูรณาการ หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้น้ำอย่างประหยัด และคุ้มค่า ทำให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประหยัดน้ำและการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าในช่วงฤดูร้อน และกิจกรรมปลูกผักสวนครัว มีการนำผักที่ปลูกไปใช้ทำอาหารกลางวัน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร