:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: จัดกิจกรรม หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

17 ก.พ. 2563

รายละเอียด: 17 ก.ย.2563 อบต.วังแก้ว จัดกิจกรรม หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้แก่เด็กเล็ก ได้รับรู้สู่แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร