:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์รักแม่ลูก และกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2556

11 ส.ค. 2565

รายละเอียด: วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแก้ว จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์รักแม่ลูก และกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีผู้ปกครอง เด็กเล็ก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว