:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: กิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันภัยแก่คณะครู เด็กเล็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมีความรู้ในการซ้อมภัยในรูปแบบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้

1 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 1 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแก้ว จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันภัยแก่คณะครู เด็กเล็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมีความรู้ในการซ้อมภัยในรูปแบบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ อาทิ คนแปลกหน้าเข้ามาศูนย์ การอพยพหนีไฟไหม้ การช่วยเหลือเด็กติดในรถ และได้เด็กได้ฝึกการช่วยเหลือตนเองเมื่อติดในรถ เป็นต้น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว