:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ)

11 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ) วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ) ตำบลวังแก้ว โดยมีนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมดังกล่าว และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน สำหรับโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีการเกษตรและเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตำบลวังแก้ว และเพื่อพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ในและนอกพื้นที่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว