:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: ดำเนินพ่นยากำจัดยุงลาย ประจำปี 2566

31 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

อบต.วังแก้ว ดำเนินพ่นยากำจัดยุงลาย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 - 9 มิถุนายน 2566 โดยดำเนินการทั้ง 7 หมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเวลานี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว