:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

26 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันนี้ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่าง โดยมีนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน วัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะของโรค และเพื่อกำจัด ควบคุม ยุงพาหะของโรคและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร