:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส

13 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 13 เมษายน 2566 อบต.วังแก้ว จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคฺ์เพื่อจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภายในงานมีกิจกรรมการเกินขบวนแห่ การประกวดอาหารพื้นเมือง การรดน้ำดำหัว การแสดงดนตรีย้อนยุค เป็นต้น

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร