:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: โครงกาศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพการเกษตรปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ

26 มิ.ย. 2567

รายละเอียด:

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 อบต.วังแก้ว จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน "โครงกาศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพการเกษตรปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง จำนวน 56 คน

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ มาถ่ายทอดความรู้เรื่อง เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการเกษตรปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สวนผลไม้เอกอำไพ ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว