:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

31 พ.ค. 2567

รายละเอียด:

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วจัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วเป็นประธานในพิธีฯ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร



แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว