:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีตำบลวังแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

14 พ.ค. 2567

รายละเอียด:

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 อบต.วังแก้ว จัดโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีตำบลวังแก้ว" กลุ่มเป้าหมายคือ สตรีในพื้นที่ตำบลวังแก้ว 7 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน โดยมี นายพนม เจนจัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว