:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: ร่วมดำเนินการจิตอาสาปลูกต้นไม้ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ณ บริเวณป่าบ้านป่าแหน่ง หมู่ที่ 3 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้มีการปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้ว จำนวน 500 กล้า

24 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ร่วมกับอำเภอวังเหนือ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปกครองตำบลวังแก้ว คณะผู้นำหมู่บ้านและราษฎรตำบลวังแก้ว จิตอาสาตำบลวังแก้วร่วมดำเนินการจิตอาสาปลูกต้นไม้ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ณ บริเวณป่าบ้านป่าแหน่ง หมู่ที่ 3 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้มีการปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้ว จำนวน 500 กล้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร