:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

23 ก.พ. 2567

รายละเอียด:

วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังแก้ววิทยา ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายพนม เจนจัด นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้นำ เข้าร่วม จำนวน 280 คน กิจกรรมแข่งขันกีฬามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ และการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีในชุมชน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร