:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

27 ธ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 27 ธ.ค. 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่าง ป้องกันอำเภอวังเหนือ สภ.วังเหนือ และฝ่ายปกครองตำบลวังแก้ว ได้ดำเนินจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น ณ ที่ทำการ อปพร. หมู่ที่ 2 ตำบลวังแก้ว โดยมีนายเอกศักดิ์ บุญพา ปลัดอาวุโส อำเภอวังเหนือ ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วได้จัดกิจกรรมตั้งด่านเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร