:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์. 054-010609 โทรสาร. 054-010609 E-mail : admin@wangkaew.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน

16 ก.พ. 2567

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน ตามนโยบายจังหวัดลำปางเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร