Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ระบบควบคุมภายใน
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังแก้ว
กองทุนออมบุญวันละบาท
ตำบลสุขภาวะ
กลุ่มอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่ม
กลุ่มจักสานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
Responsive image
กลุ่มจักสานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประธานชมรม นายแสงวง แสนคำปา 
ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว มีความต้องการในการรวมกลุ่มด้านอาชีพเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง โดยการรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์จักสาน ที่ใส่ขวด ชะลอม ตระกร้า หวด(ภาษาถิ่น)นึ่งข้าว และอื่นๆที่ตนสนใจ ดังนั้นชมรมผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว จึงได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุปี 2562 เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลตนเองเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า
งบประมาณ พมจ.ลำปาง/กองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติ
พื้นที่ดำเนินงาน  ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  (ร.ร.ผู้สูงอายุ ม.5 ต.วังแก้ว)
         
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2562

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนน ลป-น้ำตกวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140 
โทรศัพท์ :
054-019808,054-010609  แฟกซ์ : 054-019808,054010609  E-mail : admin@wangkaew.go.th


www.wangkaew.go.th