Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ระบบควบคุมภายใน
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังแก้ว
กองทุนออมบุญวันละบาท
ตำบลสุขภาวะ
กลุ่มอาชีพ
ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รูปข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
 
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 ชุด 2
Responsive image
วันที่  22 – 23  สิงหาคม  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง   จัดอบรมโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี  2562  โดยมีนายพนม  เจนจัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว  เป็นประธานในพิธีเปิด อนึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย พนักงานและเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วในหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  50 คน  ระยะเวลาในการอบรม  2 วัน โดยทำการฝึกทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  การปฐมพยาบาล  การป้องกันและระงับไฟป่า  พร้อมทั้งรับเทคนิคใหม่ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 2.  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการเสียสละของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  อาสาสมัครกู้
ชีพ-กู้ภัย พนักงานและเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว เพื่อให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
สังคม
3.  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการรับ  แจ้งเหตุ  การใช้วิทยุสื่อสาร สามารถประสานภายในหน่วยงานของตน  และหน่วยงานข้างเคียงขณะเกิดภัย  การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
4.  เพื่อเป็นกำลังสำรองหลักในการให้ความช่วยเหลือทางราชการ  ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งการดำเนินการตามนโยบายสำคัญอื่นๆของรัฐบาล
 
 
         
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนน ลป-น้ำตกวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52140 
โทรศัพท์ :
054-019808,054-010609  แฟกซ์ : 054-019808,054010609  E-mail : admin@wangkaew.go.th


www.wangkaew.go.th