ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
326
เดือนที่แล้ว
942
ปีนี้
1,391
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,391
ไอพี ของคุณ
3.235.45.196การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
07 สิงหาคม 2563

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน “ ออมบุญวันละ 1 บาท” ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
24 มิถุนายน 2563

ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
24 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
24 มิถุนายน 2563

ยกเลิกเรียกสำเนาเอกสารเพื่อใช้รับสมัครเรียนศพด.,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
24 มิถุนายน 2563

ยกเลิกเรียกสำเนาเอกสาร,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
24 มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
02 มกราคม 2563

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
26 พฤศจิกายน 2562

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
26 พฤศจิกายน 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
20 กันยายน 2562

นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
09 สิงหาคม 2562

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
26 กรกฎาคม 2562

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
26 กรกฎาคม 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
14 มิถุนายน 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (26 รายการ)