ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด




facebook



ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม





สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
380
เดือนที่แล้ว
1,075
ปีนี้
3,423
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
9,531
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 / 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
08 มีนาคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 / 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
03 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570),องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
01 มีนาคม 2564

กำหนดการ "โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
01 มีนาคม 2564

โครงการปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
19 มกราคม 2564

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
19 มกราคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 2 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
15 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
05 มกราคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49 / 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
28 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48 ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
16 ธันวาคม 2563

ขอความอนุเคราะห์รณรงค์ และเผยแพร่แระชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
14 ธันวาคม 2563

ข้อมูลขาวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่44 /2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
03 ธันวาคม 2563

ข้อมูลขาวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่45 /2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
03 ธันวาคม 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
18 พฤศจิกายน 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
16 ตุลาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (42 รายการ)

X ปิด