ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
811
เดือนที่แล้ว
937
ปีนี้
8,770
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
14,878
ไอพี ของคุณ
3.233.242.204

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10 สิงหาคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 / 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
08 มีนาคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 / 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
03 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570),องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
01 มีนาคม 2564

กำหนดการ "โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
01 มีนาคม 2564

โครงการปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
19 มกราคม 2564

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
19 มกราคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 2 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
15 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
05 มกราคม 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49 / 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
28 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48 ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
16 ธันวาคม 2563

ขอความอนุเคราะห์รณรงค์ และเผยแพร่แระชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
14 ธันวาคม 2563

ข้อมูลขาวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่44 /2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
03 ธันวาคม 2563

ข้อมูลขาวสาร เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่45 /2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
03 ธันวาคม 2563

เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
24 พฤศจิกายน 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (72 รายการ)

X ปิด