ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,033
ปีนี้
4,256
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
4,256
ไอพี ของคุณ
34.201.9.19

นางพิมพ์ใจ ทีเก่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวชนิตา ทองใบ
นักวิชาการคลัง


นางพิมพ์ใจ ทีเก่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาววาทินี ลาดล้อม
นักวิชาการคลัง


นายโสภณ ชั่งทอง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสุวิชญา กวาวสิบสอง
ผูัช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจุฑาทิพย์ คำปันติ๊บ
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวธนัชยา นรนันต์
พนักงานจ้างเหมา