ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
380
เดือนที่แล้ว
1,075
ปีนี้
3,423
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
9,531
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17

นางพิมพ์ใจ ทีเก่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวชนิตา ทองใบ
นักวิชาการคลัง


นางพิมพ์ใจ ทีเก่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


-ว่าง-
นักวิชาการคลัง


นายโสภณ ชั่งทอง
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ


นางสาวศิริวิมล ทองยศ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสุวิชญา กวาวสิบสอง
ผูัช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจุฑาทิพย์ คำปันติ๊บ
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวธนัชยา นรนันต์
พนักงานจ้างเหมา


X ปิด