ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
452
เดือนที่แล้ว
942
ปีนี้
1,517
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,517
ไอพี ของคุณ
18.204.55.168

นางพิมพ์ใจ ทีเก่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวชนิตา ทองใบ
นักวิชาการคลัง


นางพิมพ์ใจ ทีเก่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาววาทินี ลาดล้อม
นักวิชาการคลัง


นายโสภณ ชั่งทอง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสุวิชญา กวาวสิบสอง
ผูัช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจุฑาทิพย์ คำปันติ๊บ
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวธนัชยา นรนันต์
พนักงานจ้างเหมา