ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
380
เดือนที่แล้ว
1,075
ปีนี้
3,423
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
9,531
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17

นายกิติพงษ์ อิ่นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว


นายปิยพัทธ์ กวาวสิบสอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว


-ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวศุภวรรณ เครือวรพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


น.ส.อัญชลี ฤทัยประเสริฐสูง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


น.ส.จามรี ซุกซอน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ


นางแพร กุลพรม
ครู


นางสาวนริศรา ภิระบัน
ครู


นายดนัย วรรณเสถียร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสุพจน์ เงินดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอรทัย แรงทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


-ว่าง-
พนักงานขับรถ


นางหล้า เล่ห์รักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวันนา ก่ายกอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางเครือวัลย์ เมืองวงษา
แม่บ้าน


นางสาวคนึงนิจ ศิริเมือง
คนงานทั่วไป


นายพันธกานต์ ปิ่นแก้ว
พนักงานจ้างเหมา


X ปิด