ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
811
เดือนที่แล้ว
937
ปีนี้
8,770
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
14,878
ไอพี ของคุณ
3.233.242.204

รายการวันที่
หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลว.31-1-6331 ม.ค. 2563
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลว.31-1-6331 ม.ค. 2563
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินับการรักษาวินัย,ให้ออกจากราชการ พ.ศ.256227 ธ.ค. 2562
หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256231 ก.ค. 2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2)3 ก.ค. 2561
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง สอบสวน ลงโทษทางวินัย อุธรณ์ ร้องทุกข์ พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
หลักเกณฑ์ ก.อบต.จังหวัดลำปาง ฉบับแรก หมวด 10 การเลื่อนขั้นเงินเดือน20 พ.ย. 2544
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 6 หมวด 7 หมวด8 หมวด 9)25 มิ.ย. 2543

1

X ปิด