ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
811
เดือนที่แล้ว
937
ปีนี้
8,770
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
14,878
ไอพี ของคุณ
3.233.242.204

รายการวันที่
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง(โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ,การกำหนดกองสำนัก)27 พ.ย. 2563
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256214 ก.พ. 2563
หลักเกณฑ์ ก.อบต.จังหวัดลำปาง ฉบับแรก หมวด 9 การเลื่อนระดับ หมวด12ส่วน3การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล20 พ.ย. 2544

1

X ปิด