ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
811
เดือนที่แล้ว
937
ปีนี้
8,770
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
14,878
ไอพี ของคุณ
3.233.242.204

รายการวันที่
มาตรฐานทัวไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ 256329 เม.ย. 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 52) พ.ศ. 256230 พ.ค. 2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนระดับ และเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.256213 พ.ค. 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน 255830 ต.ค. 2558
หารือการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบเเข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล4 ต.ค. 2555
หลักเกณฑ์ ก.อบต.จังหวัดลำปาง ฉบับแรก หมวด 5 การบรรจุและแต่งตั้ง20 พ.ย. 2544
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 5 การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่ง)25 มิ.ย. 2544

1

X ปิด