ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
996
เดือนที่แล้ว
996
ปีนี้
4,219
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
4,219
ไอพี ของคุณ
18.210.11.249

ลำดับรายการวันที่
1รายงาน การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ประจำปี 256223 ก.ค. 2563
2บันทึกรายงานการประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็น แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ การก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้าแม่ต๋ม9 พ.ค. 2562
3มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน3 ต.ค. 2561
4มอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน 1 ต.ค. 2561

1