ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
967
เดือนที่แล้ว
1,112
ปีนี้
4,190
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
4,190
ไอพี ของคุณ
34.201.9.19

ลำดับรายการวันที่
1รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองจ่าย ณ สิ้นสุด มีนาคม 256224 มิ.ย. 2563
2รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256124 มิ.ย. 2563
3งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256024 มิ.ย. 2563
4รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256324 มิ.ย. 2563
5รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256123 มิ.ย. 2563
6การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256128 ม.ค. 2562

1