ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
811
เดือนที่แล้ว
937
ปีนี้
8,770
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
14,878
ไอพี ของคุณ
3.233.242.204

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน7 ม.ค. 2564
2รายงานรายรับ รายจ่ายรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 25646 ม.ค. 2564
3รายงานงบสถานะทางการเงินและงบอื่นๆ4 พ.ย. 2563
4รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 256315 ต.ค. 2563
5รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256324 มิ.ย. 2563
6งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256024 มิ.ย. 2563
7รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256124 มิ.ย. 2563
8รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองจ่าย ณ สิ้นสุด มีนาคม 256224 มิ.ย. 2563
9รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256123 มิ.ย. 2563
10การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256128 ม.ค. 2562

1

X ปิด