ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
380
เดือนที่แล้ว
1,075
ปีนี้
3,423
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
9,531
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน7 ม.ค. 2564
2รายงานรายรับ รายจ่ายรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 25646 ม.ค. 2564
3รายงานงบสถานะทางการเงินและงบอื่นๆ4 พ.ย. 2563
4รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองจ่าย ณ สิ้นสุด มีนาคม 256224 มิ.ย. 2563
5รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256124 มิ.ย. 2563
6งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256024 มิ.ย. 2563
7รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256324 มิ.ย. 2563
8รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256123 มิ.ย. 2563
9การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256128 ม.ค. 2562

1

X ปิด