ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
996
เดือนที่แล้ว
996
ปีนี้
4,219
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
4,219
ไอพี ของคุณ
18.210.11.249

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี10 ก.ค. 2563
2คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง10 ก.ค. 2563
3คู่มือการลา อบต.วังแก้ว10 ก.ค. 2563
4คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ24 มิ.ย. 2563
5คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี24 มิ.ย. 2563
6คู่มือการปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ24 มิ.ย. 2563

1