ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
811
เดือนที่แล้ว
937
ปีนี้
8,770
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
14,878
ไอพี ของคุณ
3.233.242.204

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการลา อบต.วังแก้ว10 ก.ค. 2563
2คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง10 ก.ค. 2563
3คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี10 ก.ค. 2563
4คู่มือการปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ24 มิ.ย. 2563
5คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี24 มิ.ย. 2563
6คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ24 มิ.ย. 2563

1

X ปิด