ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
811
เดือนที่แล้ว
937
ปีนี้
8,770
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
14,878
ไอพี ของคุณ
3.233.242.204

ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขยายและปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-25651 ต.ค. 2563
2แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 256310 ก.ค. 2563
3แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ(พ.ศ.2560-2564)30 ก.ย. 2559

1

X ปิด