ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
798
เดือนที่แล้ว
1,046
ปีนี้
2,909
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
2,909
ไอพี ของคุณ
52.3.228.47จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการลดและคัดแยกขยะ

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอบต.วังแก้วจัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการลดและคัดแยกขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องปัญหาขยะมูลฝอย การแก้ไข และกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแก้วมีจิตสำนึกและตระหนักในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด และการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ตามหลัก 3 R และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน วิทยากรจากอบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง


 
16 กันยายน 2563