ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
867
เดือนที่แล้ว
922
ปีนี้
6,908
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
13,016
ไอพี ของคุณ
3.235.56.11

จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการลดและคัดแยกขยะ

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอบต.วังแก้วจัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการลดและคัดแยกขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องปัญหาขยะมูลฝอย การแก้ไข และกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแก้วมีจิตสำนึกและตระหนักในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด และการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ตามหลัก 3 R และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน วิทยากรจากอบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง


 
16 กันยายน 2563
X ปิด