ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
452
เดือนที่แล้ว
942
ปีนี้
1,517
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,517
ไอพี ของคุณ
18.204.55.168โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว เปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพตนเอง เมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ และส่งเสริมภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป
กำหนดดำเนินโครงการ ระยะเวลา 10 เดือน เรียนทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2, 3 และ 4 ของเดือน กำหนดหลักสูตร เรียน 30 วัน แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียนๆ ละ 15 วัน เริ่มเรียนตั้งแต่ 09.00 น. จนถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว ได้แก่
1. กิจกรรมด้านสุขอนามัย เช่น นวดแผนไทย รำไม้พลอง 2. กิจกรรมวิชาการ เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การปกครอง 3. กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรมและการแสดง เช่น ดนตรีพื้นเมือง การฟ้อน การรำ จ้อย ซอ หมอลำ ค่าว รำวงย้อนยุค 4. กิจกรรม คหกรรม เช่น การทำอาหารพื้นเมือง การทำขนม ของหวานพื้นเมือง การทำเครื่องดื่มสมุนไพร การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร 5. กิจกรรมด้านหัตถกรรม เช่น การจักสาน การตัด การทอผ้า การประดิษฐ์วัสดุ 6. กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา เช่น สืบสานพิธีกรรม ส่งเคราะห์ เรียกขวัญ ส่งกำเนิด สืบชะตา ตานตอด เลี้ยงผีปู่ - ย่า การอยู่ไฟ ผีหม้อนึ่ง การเวนตาน คำให้พรในโอกาสต่าง ๆ การดำหัวครู ตำหรับยาสมุนไพร คาถา/เวทย์มนต์ 7. กิจกรรมกีฬา/นันทนาการ เช่น กีฬาเปตอง กีฬาพื้นบ้าน การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลง ไทยสากล การเต้นรำ 8. กิจกรรมหมอเมือง เช่น ยารม ( อบสมุนไพร) เป็นต้น


 
23 กรกฎาคม 2563