ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
380
เดือนที่แล้ว
1,075
ปีนี้
3,423
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
9,531
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17

โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (ขยะ),องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (ขยะ) ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปขยายผลต่อชุมชน ตำบล ในการลดใช้พลาสติก การนำมารีไซเคิล ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ อาทิ กระเป๋า ที่ใส่ขวด ทิชชู ตระกร้า โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน จำนวน 50 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

17 มีนาคม 2564

จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570),องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

ระหว่างวันที่ 9 -12 มีนาคม 2564 อบต.วังแก้ว จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) โดยนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว /คณะกรรมการพัฒนาอบต.วังแก้ว ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ความคิดเห็น การเสนอโครงการพัฒนาในหมู่บ้าน ฯลฯ

10 มีนาคม 2564

กิจกรรมการนวดที่ถูกต้อง สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันนี้ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.วังแก้ว จัดกิจกรรมการนวดที่ถูกต้อง สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้นวดผ่อนคลาย ในท่าที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยาโรงพยาบาลวังเหนือ (แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)

10 มีนาคม 2564

ระหว่างวันที่ 2 -5 มีนาคม 2564 อบต.วังแก้ว ออกบริการฉีดวัคซีนแก่สุนัข แมว ในพื้นที่ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
02 มีนาคม 2564

กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ชุมชน หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลวังแก้ว ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

ช่วงระหว่างวันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.วังแก้ว ดำเนินกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ชุมชน หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำแนวกันไฟ เพื่อหยุดยั้งไฟป่า และเป็นเส้นทางตรวจไฟป่า หรือเป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่า โดยจะกำจัดเชื้อเพลิงที่จะทำให้เกิดไฟป่าออกไป เป็นการป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่อื่น

18 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว โดยดำเนินกิจกรรมช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - มีนาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสปราณี เกิดมูล สมาชิกสภาอบจ.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว โดยดำเนินกิจกรรมช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พีฒนาตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในด้านส่งเสริมสุขภาพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ จำนวน 70 คน

17 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการรณรงค์เลิกบุหรี่ ต่อต้านสิ่งเสพติด ตำบลวังแก้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 อบต.วังแก้วและภาคีเครือข่าย รณรงค์โครงการรณรงค์เลิกบุหรี่ ต่อต้านสิ่งเสพติด ตำบลวังแก้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

16 ธันวาคม 2563

โครงการ “รณรงค์ลดเมา เพิ่มสุข ลดเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564”,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 15 ธันวาคม อบต.วังแก้วและภาคีเครือข่าย รณรงค์ป้องกันเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ดำเนินโครงการ
“รณรงค์ลดเมา เพิ่มสุข ลดเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564” โดยมีนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม อบรม และร่วมทำ MOU ช่วง 7 วันอันตราย ประกอบด้วย ๑) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) /องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแก้ว /สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอวังเหนือ
ฝ่ายปกครองตำบลวังแก้ว เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน

15 ธันวาคม 2563

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 อบต.วังแก้ว จัดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ตำบลวังแก้วขึ้น โดยมีนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน

09 ธันวาคม 2563

 อบรมส่งเสริมภาวะผู้นำ และบทบาทสตรี,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

26 ก.ย.2563 นายกพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว เป็นประธานจัดกิจกรรม อบรมส่งเสริมภาวะผู้นำ และบทบาทสตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สตรีตำบลวังแก้ว มีความรู้ เรื่องบทบาทและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประทีป อินแสง

26 กันยายน 2563

จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการลดและคัดแยกขยะ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอบต.วังแก้วจัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการลดและคัดแยกขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องปัญหาขยะมูลฝอย การแก้ไข และกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแก้วมีจิตสำนึกและตระหนักในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด และการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ตามหลัก 3 R และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน วิทยากรจากอบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

16 กันยายน 2563

จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่เด็กและบุคลากรในศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังแก้ว
2. เพื่อซักซ้อมแผนอพยพเด็กหากเกิดเพลิงไหม้เพื่อให้บุคลากรในศูนย์มีความรู้ในการปฏิบัติและดูแลปฐมพยาบาลเด็กให้ปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
กิจกรรมมีหารบรรยายให้ความรู้ ผู้ดูแลเด็กเรื่อง และการฝึกซ้อมปฏิบัติสำหรับเด็กเล็กเมื่อเกิดภัย อาทิ การ ซักซ้อมแผนอพยพเด็กหากเกิดเพลิงไหม้ การซักซ้อมอุบัติเหตุการจมน้ำในอ่างน้ำ การติดอยู่ในรถและการชี้แจงให้ความรู้การป้องกันภัยในเด็กเล็กแก่ครู โดยมีครู เด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม รวม 45 คน วิทยากรจากสมาคมกู้ภัยอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

09 กันยายน 2563

นายกอบต.วังแก้ว ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในเด็กและเยาวชน,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ร.ร.วังแก้ววิทยา โดยมีนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในเด็กและเยาวชน โดยมีเยาวชนร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

02 กันยายน 2563

จัดอบรมโครงการให้ความรู้ระเบียบกฎหมายแก่ผู้นำ ผู้บริหาร พนักงานอบต.วังแก้ว ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 31 สค 2563 อบต.วังแก้วจัดอบรมโครงการให้ความรู้ระเบียบกฎหมายแก่ผู้นำ ผู้บริหาร พนักงานอบต.วังแก้ว โดยมีวิทยากร จากสำนักงานปปช.จังหวัดลำปาง

31 สิงหาคม 2563

นายกอบต.วังแก้ว ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลวังแก้ว โดยมีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 25 สค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ร.ร.ผู้สูงอายุนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลวังแก้ว โดยมีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน

25 สิงหาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (29 รายการ)

X ปิด