ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด




facebook



ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม





สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
811
เดือนที่แล้ว
937
ปีนี้
8,770
ปีที่แล้ว
6,108
ทั้งหมด
14,878
ไอพี ของคุณ
3.233.242.204

โครงการ ประชาอาสาปลูกป่า ประจำปี พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 25 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ได้จัดโครงการ ประชาอาสาปลูกป่า ประจำปี พ.ศ.2564 ขึ้น ณ พื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านค่ายวัง หมู่ที่ 4 ตำบลวังแก้ว โดยนายพนม เจนจัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว เป็นประธานเปฺิดโครงการ สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนพื้นที่สีเขียวให้กับป่าในพื้นที่ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ฝ่ายปกครองตำบลวังแก้ว ร่วมกับจิตอาสา รส.ทป.ตำบลวังแก้ว ประชาชนในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

25 สิงหาคม 2564

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฮ่าง ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2564 ดังนี้

1.รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมใส่ทรายเคมี

2. พ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ในทุกหมู่บ้านของตำบลวังแก้ว

09 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน (Zero Tolerance),องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

นายพนม เจนจัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว

27 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชน และจุดคัดกรอง โควิท - 19,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

อบต.วังแก้ว จัดกิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชน และจุดคัดกรอง โควิท - 19 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยมีท่านปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอวังเหนือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และเปิดนิทรรศการผลการดำเนินงานการลดอุบัติเหตุในรอบปีที่ผ่านมาอีกด้วย

10 เมษายน 2564

จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570),องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

ระหว่างวันที่ 9 -12 มีนาคม 2564 อบต.วังแก้ว จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) โดยนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว /คณะกรรมการพัฒนาอบต.วังแก้ว ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ความคิดเห็น การเสนอโครงการพัฒนาในหมู่บ้าน ฯลฯ

10 มีนาคม 2564

กิจกรรมการนวดที่ถูกต้อง สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันนี้ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.วังแก้ว จัดกิจกรรมการนวดที่ถูกต้อง สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้นวดผ่อนคลาย ในท่าที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยาโรงพยาบาลวังเหนือ (แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)

10 มีนาคม 2564

ระหว่างวันที่ 2 -5 มีนาคม 2564 อบต.วังแก้ว ออกบริการฉีดวัคซีนแก่สุนัข แมว ในพื้นที่ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
02 มีนาคม 2564

กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ชุมชน หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลวังแก้ว ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

ช่วงระหว่างวันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.วังแก้ว ดำเนินกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า ชุมชน หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำแนวกันไฟ เพื่อหยุดยั้งไฟป่า และเป็นเส้นทางตรวจไฟป่า หรือเป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่า โดยจะกำจัดเชื้อเพลิงที่จะทำให้เกิดไฟป่าออกไป เป็นการป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่อื่น

18 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว โดยดำเนินกิจกรรมช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - มีนาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสปราณี เกิดมูล สมาชิกสภาอบจ.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว โดยดำเนินกิจกรรมช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พีฒนาตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในด้านส่งเสริมสุขภาพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ จำนวน 70 คน

17 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการรณรงค์เลิกบุหรี่ ต่อต้านสิ่งเสพติด ตำบลวังแก้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 อบต.วังแก้วและภาคีเครือข่าย รณรงค์โครงการรณรงค์เลิกบุหรี่ ต่อต้านสิ่งเสพติด ตำบลวังแก้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

16 ธันวาคม 2563

โครงการ “รณรงค์ลดเมา เพิ่มสุข ลดเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564”,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 15 ธันวาคม อบต.วังแก้วและภาคีเครือข่าย รณรงค์ป้องกันเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ดำเนินโครงการ
“รณรงค์ลดเมา เพิ่มสุข ลดเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564” โดยมีนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม อบรม และร่วมทำ MOU ช่วง 7 วันอันตราย ประกอบด้วย ๑) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) /องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแก้ว /สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอวังเหนือ
ฝ่ายปกครองตำบลวังแก้ว เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน

15 ธันวาคม 2563

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 อบต.วังแก้ว จัดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ตำบลวังแก้วขึ้น โดยมีนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน

09 ธันวาคม 2563

 อบรมส่งเสริมภาวะผู้นำ และบทบาทสตรี,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

26 ก.ย.2563 นายกพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว เป็นประธานจัดกิจกรรม อบรมส่งเสริมภาวะผู้นำ และบทบาทสตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สตรีตำบลวังแก้ว มีความรู้ เรื่องบทบาทและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประทีป อินแสง

26 กันยายน 2563

จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการลดและคัดแยกขยะ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอบต.วังแก้วจัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการลดและคัดแยกขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องปัญหาขยะมูลฝอย การแก้ไข และกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแก้วมีจิตสำนึกและตระหนักในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด และการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ตามหลัก 3 R และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน วิทยากรจากอบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

16 กันยายน 2563

จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่เด็กและบุคลากรในศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังแก้ว
2. เพื่อซักซ้อมแผนอพยพเด็กหากเกิดเพลิงไหม้เพื่อให้บุคลากรในศูนย์มีความรู้ในการปฏิบัติและดูแลปฐมพยาบาลเด็กให้ปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
กิจกรรมมีหารบรรยายให้ความรู้ ผู้ดูแลเด็กเรื่อง และการฝึกซ้อมปฏิบัติสำหรับเด็กเล็กเมื่อเกิดภัย อาทิ การ ซักซ้อมแผนอพยพเด็กหากเกิดเพลิงไหม้ การซักซ้อมอุบัติเหตุการจมน้ำในอ่างน้ำ การติดอยู่ในรถและการชี้แจงให้ความรู้การป้องกันภัยในเด็กเล็กแก่ครู โดยมีครู เด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม รวม 45 คน วิทยากรจากสมาคมกู้ภัยอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

09 กันยายน 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (33 รายการ)

X ปิด