ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
326
เดือนที่แล้ว
942
ปีนี้
1,391
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,391
ไอพี ของคุณ
3.235.45.196โครงการประชาอาสาปลูกป่า ตำบลวังแก้ว ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประภาส อึ้งตระกูล นายอำเภอวังเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่า ตำบลวังแก้ว ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยป้าย หมู่ 6 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมเป็นสักขีพยานบันทึกความร่วมมือร่วม (MOU) ระหว่างหน่วยงาน ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานได้แก่ อบต.วังแก้ว อุทยานแห่งชาติดอยหลวง โรงเรียนวังแก้ววิทยา และฝ่ายปกครองตำบลวังแก้ว อนึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน ประชาชน กลุ่มสตรี ผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในตำบลวังแก้ว รวมจำนวน 300 คนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในตำบลวังแก้วให้มีความอุดมสมบูรณ์ ในเนื้อที่ 30 ไร่ และเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ เยาวชน กลุ่มสตรี และประชาชนทุกภาคส่วนในตำบลวังแก้วได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในตำบลวังแก้ว

06 สิงหาคม 2563

กลุ่มเต้นบาสโลบ บ้านป่าแหน่ง ม.3 ต.วังแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
23 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว เปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพตนเอง เมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ และส่งเสริมภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป
กำหนดดำเนินโครงการ ระยะเวลา 10 เดือน เรียนทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2, 3 และ 4 ของเดือน กำหนดหลักสูตร เรียน 30 วัน แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียนๆ ละ 15 วัน เริ่มเรียนตั้งแต่ 09.00 น. จนถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว ได้แก่
1. กิจกรรมด้านสุขอนามัย เช่น นวดแผนไทย รำไม้พลอง 2. กิจกรรมวิชาการ เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การปกครอง 3. กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรมและการแสดง เช่น ดนตรีพื้นเมือง การฟ้อน การรำ จ้อย ซอ หมอลำ ค่าว รำวงย้อนยุค 4. กิจกรรม คหกรรม เช่น การทำอาหารพื้นเมือง การทำขนม ของหวานพื้นเมือง การทำเครื่องดื่มสมุนไพร การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร 5. กิจกรรมด้านหัตถกรรม เช่น การจักสาน การตัด การทอผ้า การประดิษฐ์วัสดุ 6. กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา เช่น สืบสานพิธีกรรม ส่งเคราะห์ เรียกขวัญ ส่งกำเนิด สืบชะตา ตานตอด เลี้ยงผีปู่ - ย่า การอยู่ไฟ ผีหม้อนึ่ง การเวนตาน คำให้พรในโอกาสต่าง ๆ การดำหัวครู ตำหรับยาสมุนไพร คาถา/เวทย์มนต์ 7. กิจกรรมกีฬา/นันทนาการ เช่น กีฬาเปตอง กีฬาพื้นบ้าน การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลง ไทยสากล การเต้นรำ 8. กิจกรรมหมอเมือง เช่น ยารม ( อบสมุนไพร) เป็นต้น

23 กรกฎาคม 2563

โครงการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
09 กรกฎาคม 2563

จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อบต.วังแก้ว จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนให้มีความรู้และทักษะ โดยมีนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ โดนมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน

30 มิถุนายน 2563

ประชาอาสาปลูกป่า ตำบลวังแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
22 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดบ้านฮ่างวังแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันท ี่28 มีนาคม 2562. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วได้จัดกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยจัดทำ5 ส. ณ วัดบ้านฮ่างวังแก้ว ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำเพื่อพัฒนาวัดในตำบลวังแก้ว

28 มีนาคม 2562

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ณ วัดบ้านป่าแหน่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

เมื่อวันที่14 มีนาคม 2562. ได้ดำเนินการตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ดำเนินการ 5ส. ณ วัดบ้านป่าแหน่ง

14 มีนาคม 2562

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

เมื่อวันที่ 12-15. มีนาคม 2562. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วได้ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

12 มีนาคม 2562

โครงการกีฬาประชาชนและเยาวชนประจำปีพ.ศ.2562 ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

องค์การบริหารส่สนตำบลวังแก้วได้จัดทำโครงการกีฬาประชาชนและเยาวชนประจำปีพ.ศ.2562 และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้

10 มีนาคม 2562

ร่วมกับประชาชนหมู่บ้านฮ่างวังแก้ว (ม.5)ได้ร่วมทำแนวกันไฟ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว และ อุทธยานแห่งชาติ ร่วมกับประชาชนหมู่บ้านฮ่างวังแก้ว (ม.5)ได้ร่วมทำแนวกันไฟ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

18 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีเปิดด่านโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
 

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว พิธีเปิดด่านโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดย นายบุรุง คำไว ปลัดอำเภออาวุโส

27 ธันวาคม 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (12 รายการ)