ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
996
เดือนที่แล้ว
996
ปีนี้
4,219
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
4,219
ไอพี ของคุณ
18.210.11.249 อบรมส่งเสริมภาวะผู้นำ และบทบาทสตรี,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

26 ก.ย.2563 นายกพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว เป็นประธานจัดกิจกรรม อบรมส่งเสริมภาวะผู้นำ และบทบาทสตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สตรีตำบลวังแก้ว มีความรู้ เรื่องบทบาทและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประทีป อินแสง

26 กันยายน 2563

จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการลดและคัดแยกขยะ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอบต.วังแก้วจัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการลดและคัดแยกขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องปัญหาขยะมูลฝอย การแก้ไข และกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแก้วมีจิตสำนึกและตระหนักในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด และการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ตามหลัก 3 R และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน วิทยากรจากอบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

16 กันยายน 2563

จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่เด็กและบุคลากรในศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังแก้ว
2. เพื่อซักซ้อมแผนอพยพเด็กหากเกิดเพลิงไหม้เพื่อให้บุคลากรในศูนย์มีความรู้ในการปฏิบัติและดูแลปฐมพยาบาลเด็กให้ปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
กิจกรรมมีหารบรรยายให้ความรู้ ผู้ดูแลเด็กเรื่อง และการฝึกซ้อมปฏิบัติสำหรับเด็กเล็กเมื่อเกิดภัย อาทิ การ ซักซ้อมแผนอพยพเด็กหากเกิดเพลิงไหม้ การซักซ้อมอุบัติเหตุการจมน้ำในอ่างน้ำ การติดอยู่ในรถและการชี้แจงให้ความรู้การป้องกันภัยในเด็กเล็กแก่ครู โดยมีครู เด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม รวม 45 คน วิทยากรจากสมาคมกู้ภัยอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

09 กันยายน 2563

นายกอบต.วังแก้ว ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในเด็กและเยาวชน,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ร.ร.วังแก้ววิทยา โดยมีนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในเด็กและเยาวชน โดยมีเยาวชนร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

02 กันยายน 2563

จัดอบรมโครงการให้ความรู้ระเบียบกฎหมายแก่ผู้นำ ผู้บริหาร พนักงานอบต.วังแก้ว ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 31 สค 2563 อบต.วังแก้วจัดอบรมโครงการให้ความรู้ระเบียบกฎหมายแก่ผู้นำ ผู้บริหาร พนักงานอบต.วังแก้ว โดยมีวิทยากร จากสำนักงานปปช.จังหวัดลำปาง

31 สิงหาคม 2563

นายกอบต.วังแก้ว ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลวังแก้ว โดยมีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 25 สค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ร.ร.ผู้สูงอายุนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลวังแก้ว โดยมีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน

25 สิงหาคม 2563

โครงการส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลวังแก้ว โดยมีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 20 สค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ร.ร.ผู้ นายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.วังแก้ว ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลวังแก้ว โดยมีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน

20 สิงหาคม 2563

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์  ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยอบต.วังแก้ว ร่วมกับโรงเรียนวังแก้ววิทยา,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
19 สิงหาคม 2563

โครงการประชาอาสาปลูกป่า ตำบลวังแก้ว ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประภาส อึ้งตระกูล นายอำเภอวังเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่า ตำบลวังแก้ว ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยป้าย หมู่ 6 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมเป็นสักขีพยานบันทึกความร่วมมือร่วม (MOU) ระหว่างหน่วยงาน ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานได้แก่ อบต.วังแก้ว อุทยานแห่งชาติดอยหลวง โรงเรียนวังแก้ววิทยา และฝ่ายปกครองตำบลวังแก้ว อนึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน ประชาชน กลุ่มสตรี ผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในตำบลวังแก้ว รวมจำนวน 300 คนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในตำบลวังแก้วให้มีความอุดมสมบูรณ์ ในเนื้อที่ 30 ไร่ และเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ เยาวชน กลุ่มสตรี และประชาชนทุกภาคส่วนในตำบลวังแก้วได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในตำบลวังแก้ว

06 สิงหาคม 2563

กลุ่มเต้นบาสโลบ บ้านป่าแหน่ง ม.3 ต.วังแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
23 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว เปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพตนเอง เมื่อเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม เสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ และส่งเสริมภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป
กำหนดดำเนินโครงการ ระยะเวลา 10 เดือน เรียนทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2, 3 และ 4 ของเดือน กำหนดหลักสูตร เรียน 30 วัน แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียนๆ ละ 15 วัน เริ่มเรียนตั้งแต่ 09.00 น. จนถึง 16.00 น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว ได้แก่
1. กิจกรรมด้านสุขอนามัย เช่น นวดแผนไทย รำไม้พลอง 2. กิจกรรมวิชาการ เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การปกครอง 3. กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรมและการแสดง เช่น ดนตรีพื้นเมือง การฟ้อน การรำ จ้อย ซอ หมอลำ ค่าว รำวงย้อนยุค 4. กิจกรรม คหกรรม เช่น การทำอาหารพื้นเมือง การทำขนม ของหวานพื้นเมือง การทำเครื่องดื่มสมุนไพร การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร 5. กิจกรรมด้านหัตถกรรม เช่น การจักสาน การตัด การทอผ้า การประดิษฐ์วัสดุ 6. กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา เช่น สืบสานพิธีกรรม ส่งเคราะห์ เรียกขวัญ ส่งกำเนิด สืบชะตา ตานตอด เลี้ยงผีปู่ - ย่า การอยู่ไฟ ผีหม้อนึ่ง การเวนตาน คำให้พรในโอกาสต่าง ๆ การดำหัวครู ตำหรับยาสมุนไพร คาถา/เวทย์มนต์ 7. กิจกรรมกีฬา/นันทนาการ เช่น กีฬาเปตอง กีฬาพื้นบ้าน การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลง ไทยสากล การเต้นรำ 8. กิจกรรมหมอเมือง เช่น ยารม ( อบสมุนไพร) เป็นต้น

23 กรกฎาคม 2563

โครงการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
09 กรกฎาคม 2563

จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อบต.วังแก้ว จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนให้มีความรู้และทักษะ โดยมีนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ โดนมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน

30 มิถุนายน 2563

ประชาอาสาปลูกป่า ตำบลวังแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
22 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดบ้านฮ่างวังแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันท ี่28 มีนาคม 2562. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วได้จัดกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยจัดทำ5 ส. ณ วัดบ้านฮ่างวังแก้ว ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำเพื่อพัฒนาวัดในตำบลวังแก้ว

28 มีนาคม 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (20 รายการ)