ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ปราบปรามทุจริต

facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,854
เดือนที่แล้ว
1,716
ปีนี้
19,174
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
48,941
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

1
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
11 กันยายน 2566

ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
08 สิงหาคม 2566

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
13 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
29 มิถุนายน 2566

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
23 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร การขอหนังสือรับรองการก่อสร้างบ้านและขั้นตอนการขออนุญาตขุดดินและถมดิน ในเขตพื้นที่ อบต.วังแก้ว ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
22 มิถุนายน 2566

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
15 มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ประเภททั่วไป ตำแหน่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th


1) เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอโอน(ย้าย) สามารถยื่นคำร้องฯ พร้อมสำเนาบัตรทะเบียนประวัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 054 - 010609 ในวันและเวลาราชการ

12 มิถุนายน 2566

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
12 มิถุนายน 2566

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
02 มิถุนายน 2566

มาตรการประหยัดไฟฟ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
31 พฤษภาคม 2566

นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
29 พฤษภาคม 2566

เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
29 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
18 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 /2566,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
18 พฤษภาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (160 รายการ)

X ปิด