ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

1
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่3/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
26 มกราคม 2566

กำหนดวันเวลาและสถานที่ โครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
23 มกราคม 2566

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
22 มกราคม 2566

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่1/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
12 มกราคม 2566

ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
11 มกราคม 2566

ข้อแนะนำเพื่อการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอน อาคาร,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
10 มกราคม 2566

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
04 มกราคม 2566

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ธ.ค.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
20 ธันวาคม 2565

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของการประกวดขบวนกระทงและการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
27 ตุลาคม 2565

ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยหลวง
เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง
ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565

#อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
#สบอ15(เชียงราย)
#กรมอุทยานแห่งชาติฯ

07 กรกฎาคม 2565

รณรงค์การงดสูบบุหรี่,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

.

14 มิถุนายน 2565

ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2565,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

.

08 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
11 กุมภาพันธ์ 2565

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy),องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ

10 มกราคม 2565

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้วครั้งแรก,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th
28 ธันวาคม 2564

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (114 รายการ)

X ปิด