ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

นายกิติพงษ์ อิ่นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว


นายปิยพัทธ์ กวาวสิบสอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว


นายกิติพงษ์ อิ่นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดนายสุทธิพันธ์ สิงห์คำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นางสาวธัญรัตน์ พรหมมินทร์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


น.ส.จามรี ซุกซอน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ


นางแพร กุลพรม
ครู


นางสาวนริศรา ภิระบัน
ครู


นายดนัย วรรณเสถียร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสุพจน์ เงินดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอรทัย แรงทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


-ว่าง-
พนักงานขับรถ


นางหล้า เล่ห์รักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวันนา ก่ายกอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวคนึงนิจ ศิริเมือง
คนงานทั่วไป


นายพันธกานต์ ปิ่นแก้ว
พนักงานจ้างเหมา


นางสาว สุณันฑา เสียงดัง
จ้างเหมาบริการ


นายชยุตม์ มีคำเหลือง
จ้างเหมาบริการ


น.ส.จุฑาทิพย์ คำปันติ๊บ
พนักงานจ้างเหมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
X ปิด