ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ปราบปรามทุจริต

facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
321
เดือนที่แล้ว
3,288
ปีนี้
26,002
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
55,769
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

นางพิมพ์ใจ ทีเก่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังนายโสภณ ชั่งทอง
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการนางพิมพ์ใจ ทีเก่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการนางสาวศิริวิมล ทองยศ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานนางสาวชนิตา ทองใบ
นักวิชาการคลังนางสุวิชญา กวาวสิบสอง
ผูัช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศิรินธร สุดคิด
พนักงานจ้างเหมาาด้านจัดเก็บรายได้


นางสาวพรรณริน ลครพล
จ้างเหมาบริการ บริการทั่วไป (การเงิน)
ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแก้ว


X ปิด