ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

นางพิมพ์ใจ ทีเก่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังนายโสภณ ชั่งทอง
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการนางพิมพ์ใจ ทีเก่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการนางสาวศิริวิมล ทองยศ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานนางสาวชนิตา ทองใบ
นักวิชาการคลังนางสุวิชญา กวาวสิบสอง
ผูัช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสิรินธร สุดคิด
พนักงานจ้างเหมาาด้านจัดเก็บรายได้


X ปิด