ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

1
เปิดกิจกรรมตั้งด่านและะลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

29 ธ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. อบต.วังแก้ว เปิดกิจกรรมตั้งด่านและะลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมี นายเอกศักดิ์ บุญพาปลัดอาวุโส อำเภอวังเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม อนึ่งกิจกรรมนี้ อบต.วังแก้ว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบูรนาการกับหน่วยงานต่างๆอาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแก้ว ป้องกันอำเภอวังเหนือ สภ.วังเหนือ และฝ่ายปกครองตำบลวังแก้ว ร่วมตั้งด่านเพื่อลดอุบัติเหตุและป้องกันภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

29 ธันวาคม 2565

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุขึ้น ณ สนามหน้าศพด.อบต.วังแก้ว โดยมีนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว เป็นประธานเปิดงาน ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป อบต.วังแก้วจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุขึ้น ณ สนามหน้าศพด.อบต.วังแก้ว โดยมีนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว เป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้นำ เข้าร่วม จำนวน 350 คน อนึ่งกิจกรรมแข่งขันกีฬามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ และการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีในชุมชน

09 ธันวาคม 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ นายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว มอบหมายให้นายกิติพงษ์ อิ่นแก้ว ปลัดอบต.วังแก้ว  เป็นประธานเปิด,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

โดยมีคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแก้ว ทำการบรรยายเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้แก่นักเรียนและเดินรณรงค์ จากนักเรียนโรงเรียนวังแก้ววิทยา จำนวน 70 คน

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแก้ว

02 ธันวาคม 2565

อบต.วังแก้วได้เชิญผู้เลี้ยงสุกร และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบ. จากฟาร์มสุกรบ้านป่าแหน่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 22 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. อบต.วังแก้วได้เชิญผู้เลี้ยงสุกร และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบ. จากฟาร์มสุกรบ้านป่าแหน่ง หมู่ที่ 3 โดยมีนายกอบต.วังแก้ว ปลัดอบต.วังแก้ว เจ้าหน้าอบต.วังแก้วและเจ้าพนักงานสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแก้ว เข้าร่วมประชุม

22 พฤศจิกายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ได้จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ได้จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ เวทีหลังวัดบ้านฮ่าง หมู่ 2 ตำบลวังแก้ว โดยมีนางสุปราณี เกิดมูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต 1 อำเภอวังเหนือ เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ประชาชน เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีไทย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานประเพณี ท้องถิ่น และ เพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดแข่งขันประกวดการประดิษฐ์กระทง การแข่งขันประกวดขบวนแห่ การทำกระทงใหญ่ การเต้นรำวงย้อนยุค

07 พฤศจิกายน 2565

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ),องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ) ตำบลวังแก้ว โดยมีนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมดังกล่าว และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน สำหรับโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีการเกษตรและเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตำบลวังแก้ว และเพื่อพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ในและนอกพื้นที่

30 สิงหาคม 2565

จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้งใหม่ ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้งใหม่ ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ โรงพยาบาลวังเหนือ สภ.วังเหนือ ปกครองอำเภอวังเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 19 คน ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวงที่ 1 (น้ำตกวังแก้ว)

23 สิงหาคม 2565

ตรวจติดตามศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ระดับตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินทางตรวจติดตามศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ระดับตำบล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมี นางวณิชดา ไชยศิริ นายอำเภอวังเหนือ นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ฝ่ายปกครองในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม แจ้งปัญหาและข้อขัดข้อง อุปสรรคในการทำงาน ปัญหาน้ำป่าไหลหลากในแม่น้ำวัง การแก้ไขปัญหาถนน สะพาน การขุดลอก การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง

23 สิงหาคม 2565

กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการและลูกจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันนี้ 19 /8/65 อบต.วังแก้วจะกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการและลูกจ้าง อบต.วังแก้ว จำนวน 40 คน

19 สิงหาคม 2565

ร่วมดำเนินการจิตอาสาตามโครงการคืนกล้วยไม้สู่ป่า เฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (น้ำตกวังแก้ว),องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ร่วมกับอำเภอวังเหนือ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง โรงเรียนวังแก้ววิทยา ปกครองตำบลวังแก้ว คณะผู้นำหมู่บ้านและราษฎรตำบลวังแก้ว และจิตอาสาอำเภอวังเหนือ ร่วมดำเนินการจิตอาสาตามโครงการคืนกล้วยไม้สู่ป่า เฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (น้ำตกวังแก้ว) ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในพื้นที่ 10 ไร่ โดยมีนางวณิชดา ไชยศิริ นายอำเภอวังเหนือ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 290 คน

09 สิงหาคม 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย แก่บุคลากรผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

05 สิงหาคม 2565

กิจกรรม ปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติสู่สังคม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. อบต.วังแก้ว จัดกิจกรรม ปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติสู่สังคม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ ป่าชุมชน บ้านค่ายวัง หมู่ 4 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดย ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ฝ่ายปกครองในพื้นที่ พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.วังแก้ว ในพื้นที่ 5 ไร่ จำนวน 500 ต้น ได้แก่ ต้นประดู่ ต้นหว้าใหญ่ มะขาม ต้นสัก

27 กรกฎาคม 2565

 จัดกิจกรรมอบรม พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ด้านระเบียบกฎหมาย,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

22 ก.ค. 2565 เวลา 09.00 น. อบต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จัดกิจกรรมอบรม พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ด้านระเบียบกฎหมาย ณ ห้องประชุมร.พ.ส.ต. ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมี ประธานอสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.วังแก้ว ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน

22 กรกฎาคม 2565

พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดบ้านฮ่าง ม.2 ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

8 ก.ค. 2565 เวลา 09.00 น. อบต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง สืบสานประเพณี เข้าพรรษา : พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดบ้านฮ่าง ม.2 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมี ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.วังแก้ว โรงเรียนวังแก้ววิทยา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน

08 กรกฎาคม 2565

บวชต้นไม้ พิธีบวชป่าและสืบชะตาป่าต้นน้ำ ณ ป่าชุมชน ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว,wangkaew.go.th

7 ก.ค.65 เวลา 09.00 น. อบต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง สืบสานประเพณี การบวชป่า : บวชต้นไม้ พิธีบวชป่าและสืบชะตาป่าต้นน้ำ ณ ป่าชุมชน บ.ค่ายวัง ม.4 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมี ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.วังแก้ว โรงเรียนวังแก้ววิทยา อุทยานแห่งชาติดอยหลวง สภาองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่าย..

07 กรกฎาคม 2565

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (56 รายการ)

X ปิด