ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196
นายศิวัช ตานาคา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
โทร 065-4294890


นายเจริญ แรงทน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
โทร083-3614181


นางเกี๋ยงคำ สมจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว หมู่ที่ 1
โทร 081-1624598


นายจักรี เกิดกูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว หมู่ที่ 2
โทร091-3024108


นายจำรอง ใจชื่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว หมู่ที่ 3
โทร087-0257300


ว่าที่ ร.ต.ฅฑามาร เชื้อเมืองวัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว หมู่ที่ 5
โทร098-9856631


นายกิติพงษ์ อิ่นแก้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว
โทร065-2539562


นายบรรจง แม่นยำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว หมู่ที่ 7
โทร 097-9296269


X ปิด