ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196โควิค

-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่3/2566 
-:- กำหนดวันเวลาและสถานที่ โครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2/2566 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่1/2566 
-:- ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
-:- ข้อแนะนำเพื่อการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอน อาคาร 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2565 
-:- เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน ธ.ค.2565 
-:- ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของการประกวดขบวนกระทงและการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ.2565 
-:- ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เปิดกิจกรรมตั้งด่านและะลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2566
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุขึ้น ณ สนามหน้าศพด.อบต.วังแก้ว โดยมีนายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว เป็นประธานเปิดงาน
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ นายพนม เจนจัด นายกอบต.วังแก้ว มอบหมายให้นายกิติพงษ์ อิ่นแก้ว ปลัดอบต.วังแก้ว เป็นประธานเปิด
อบต.วังแก้วได้เชิญผู้เลี้ยงสุกร และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบ. จากฟาร์มสุกรบ้านป่าแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ได้จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ)ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 มกราคม ถึง มีนาคม 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 4 เดือน กรกฏาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 3 เดือน เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศราคากลางน้ำตกวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
พระธาตุทองทิพย์กลุ่มอาชีพน้ำพริกลาบแม่ลำดวน ม.6 ต.วังแก้ว
กลุ่มจักสานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปางปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดลำปางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


X ปิด