ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำปาง(โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ,การกำหนดกองสำนัก)27 พ.ย. 2563
2มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256214 ก.พ. 2563
3หลักเกณฑ์ ก.อบต.จังหวัดลำปาง ฉบับแรก หมวด 9 การเลื่อนระดับ หมวด12ส่วน3การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล20 พ.ย. 2544

1

X ปิด