ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

ลำดับรายการวันที่
1แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256525 มี.ค. 2565
2รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256422 เม.ย. 2564
3แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลวังแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 256314 ก.ค. 2563
4หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)14 ก.ค. 2563

1

X ปิด