ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.256530 ก.ย. 2564
2แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขยายและปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-25651 ต.ค. 2563
3แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 256310 ก.ค. 2563
4แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ(พ.ศ.2560-2564)30 ก.ย. 2559

1

X ปิด