ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ปราบปรามทุจริต

facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,854
เดือนที่แล้ว
1,716
ปีนี้
19,174
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
48,941
ไอพี ของคุณ
18.232.179.37

ลำดับรายการวันที่
1ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66)7 เม.ย. 2566
2ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66)7 เม.ย. 2566
3ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66)7 เม.ย. 2566
4สถิติการให้บริการประชาชนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.65 - มี.ค.66)7 เม.ย. 2566
5รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลวังแก้ว8 มิ.ย. 2565
6ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256531 มี.ค. 2565
7ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ31 มี.ค. 2565
8ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้31 มี.ค. 2565
9สถิติการให้บริการประชาชนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256531 มี.ค. 2565
10ข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 เม.ย. 2564
11ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 เม.ย. 2564
12ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 เม.ย. 2564
13สถิติการให้บริการภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 เม.ย. 2564
14รายงานสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มิถุนายน พ.ศ.256330 มิ.ย. 2563
15รายงานสถิติการให้บริการประชาชน เดือน พฤษภาคม พ.ศ.256331 พ.ค. 2563
16รายงานสถิติการให้บริการประชาชน เดือน เมษายน พ.ศ.256330 เม.ย. 2563
17รายงานสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มีนาคม พ.ศ. 256331 มี.ค. 2563
18รายงานสถิติการให้บริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256329 ก.พ. 2563
19รายงานสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มกราคม พ.ศ.256331 ม.ค. 2563

1

X ปิด