ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

ลำดับรายการวันที่
1รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลวังแก้ว8 มิ.ย. 2565
2ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256531 มี.ค. 2565
3ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ31 มี.ค. 2565
4ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้31 มี.ค. 2565
5สถิติการให้บริการประชาชนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256531 มี.ค. 2565
6ข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 เม.ย. 2564
7ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 เม.ย. 2564
8ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 เม.ย. 2564
9สถิติการให้บริการภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 เม.ย. 2564
10รายงานสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มิถุนายน พ.ศ.256330 มิ.ย. 2563
11รายงานสถิติการให้บริการประชาชน เดือน พฤษภาคม พ.ศ.256331 พ.ค. 2563
12รายงานสถิติการให้บริการประชาชน เดือน เมษายน พ.ศ.256330 เม.ย. 2563
13รายงานสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มีนาคม พ.ศ. 256331 มี.ค. 2563
14รายงานสถิติการให้บริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256329 ก.พ. 2563
15รายงานสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มกราคม พ.ศ.256331 ม.ค. 2563

1

X ปิด