ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

ลำดับรายการวันที่
1รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 256526 ธ.ค. 2565
2รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 256514 พ.ย. 2565
3รายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสมประจำปี 256531 ต.ค. 2565
4การตรวจสอบรายงานการเงิน งวดปีงบประมาณ 256416 มี.ค. 2565
5รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ30 พ.ย. 2564
6รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน7 ม.ค. 2564
7รายงานรายรับ รายจ่ายรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 25646 ม.ค. 2564
8รายงานงบสถานะทางการเงินและงบอื่นๆ4 พ.ย. 2563
9รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 256315 ต.ค. 2563
10รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256324 มิ.ย. 2563
11งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256024 มิ.ย. 2563
12รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256124 มิ.ย. 2563
13รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองจ่าย ณ สิ้นสุด มีนาคม 256224 มิ.ย. 2563
14รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256123 มิ.ย. 2563
15การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256128 ม.ค. 2562

1

X ปิด