ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ปราบปรามทุจริต

facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
392
เดือนที่แล้ว
3,288
ปีนี้
26,073
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
55,840
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน29 มี.ค. 2566
2รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 256526 ธ.ค. 2565
3รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 256514 พ.ย. 2565
4รายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสมประจำปี 256531 ต.ค. 2565
5การตรวจสอบรายงานการเงิน งวดปีงบประมาณ 256416 มี.ค. 2565
6รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ30 พ.ย. 2564
7รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน7 ม.ค. 2564
8รายงานรายรับ รายจ่ายรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 25646 ม.ค. 2564
9รายงานงบสถานะทางการเงินและงบอื่นๆ4 พ.ย. 2563
10รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 256315 ต.ค. 2563
11รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256324 มิ.ย. 2563
12งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256024 มิ.ย. 2563
13รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256124 มิ.ย. 2563
14รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองจ่าย ณ สิ้นสุด มีนาคม 256224 มิ.ย. 2563
15รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256123 มิ.ย. 2563
16การตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256128 ม.ค. 2562

1

X ปิด