ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด


ปราบปรามทุจริต

facebook

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
321
เดือนที่แล้ว
3,288
ปีนี้
26,002
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
55,769
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39

ลำดับรายการวันที่
1 กำนหดจำนวนสมัยประชุมสมัยประจำปี กำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม วันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก(ปีถัดไป) ประจำปี พ.ศ. 256630 ธ.ค. 2564
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256430 ก.ย. 2564
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ประจำปี 25649 ก.ย. 2564
4รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25645 ก.ค. 2564
5รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256423 มี.ค. 2564
6ประกาศรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 25634 ก.พ. 2564
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25644 ก.พ. 2564
8ประกาศรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 26 พ.ย. 2563
9ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256324 ก.ย. 2563
10ประกาศรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 124 ก.ย. 2563
11ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256326 มิ.ย. 2563
12ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25632 เม.ย. 2563

1

X ปิด