ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว ตําบลวังแก้ว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 054-010609

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ปลัด
facebookปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,548
เดือนที่แล้ว
1,199
ปีนี้
1,548
ปีที่แล้ว
12,151
ทั้งหมด
31,315
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565) 11 มิ.ย. 2562
2บัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุม คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตาบลวังแก้ว13 ม.ค. 2562

1

X ปิด